torstai 24. syyskuuta 2015

Hohu: Kotitehtävä Maanantaiksi 28.9-15

Hengityksen seuranta

Mitä lähihoitajana seuraat potilaasi hengityksestä?Miten seuraat hengitystä? Kuvaile ja kerro!

Vastaukset omaan blogiin/sähköpostiin Helenalle!

Hohu: Diabeteksen liitännäissairaudet 24.9-15 tunnilla


Diabetekseen liittyvät lisäsairaudet kehittyvät
 vuosien kuluessa
ja johtuvat liian korkeasta verensokeritasosta

Lisäsairaudet liittyvät sekä 1.tyypin että 2.tyypin

 

 diabetekseen

RYHMÄTYÖ:

 

MIKÄ ON LÄHIHOITAJAN 

 

TEHTÄVÄ DM:N SEURAN-

NASSA?

 

Mistä alla olevat lisäsairaudet johtuvat?

Kuinka seurataan? (eli ennaltaehkäisy?)

 

Mitä lähihoitajana huomioit hoidossa?

 

 (kotona/arjessa/ laitoksessa….?!)

 ♦1.silmän verkkokalvosairaus eli retinopatia

 

(hETA, erja.)

 

  ♦2.munuaissairaus eli nefropatia, (outi, ja jUULIA)

 

  ♦3.ääreishermoston sairaus eli neuropatia

 

  (Jaan ja ANNIINA)   

 

 Lisäksi 

 

  4.valtimosairaudet ovat diabeetikoilla

 

 yleisempiä ( Seve ja minna)

 

  Diabeteksen hyvä hoitotasapaino ehkäisee

 lisäsairauksia.

 

  Säännöllisillä tutkimuksilla ja seurannoilla

 havaitaan

  mahdollisten lisäsairauksien ilmaantuminen

  mahdollisimman varhain!!